Wikia


Effecten van plastic afval op vissen

Vissen maken geen onderscheid tussen plastics (met chemicaliën) en voedsel. Afhankelijk van hun foerageergedrag nemen de 220 vissoorten die in de Noordzee voorkomen wel of niet een bepaalde plastic vorm in. [95]

Probleem

Een kabeljauw (Gadus morhua) is een vissoort die als predator bovenaan de voedselketen staat en naar plastic producten en macroplastics zal happen. De schol (Pleuronectes platessa) is een bodemwoeler die op kleine ongewervelde dieren jaagt en naar macro- en microplastics zal happen. Aangezien vanaf zijn positie, tegen de onderkant van het wateroppervlakte, deze plastics op kleine diertjes respectievelijk visseneitjes lijken. [8] De haring (Clupea harengus) is een planktoneter die vooral micro- en nanoplastics zal binnenkrijgen. Een haring zal plastics eerder opeten als de plastics bedekt zijn met algen. [1] + [8] + [22] + [96]

Plastic dat is opgegeten, kan op drie manieren het lichaam verlaten: 1. als de vis komt te overlijden, 2. door te worden uitgepoept (hierbij kan het lichaam beschadigd raken) en 3. als de vis wordt opgegeten. [22] + [34] + [64] + [97] Doordat vissen ook elkaar opeten, hoopt het plastic en de chemicaliën, die gerelateerd zijn aan de plastics, op in de voedselketen. In het milieu kunnen ze al vissenlarven- en eitjes aantasten. [95]

Omvang van het probleem

Inname van plastic

Onderzoek heeft aangetoond dat vissen inderdaad plastic opeten en dit in hun maag hebben zitten. Bij 36% van de vissen, die in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk gevangen en onderzocht waren, was hiervan sprake. [8] Ook heeft onderzoek aangetoond dat in mariene voedselketens, waarbij vissen elkaar opeten, plastic zich ophoopt. Bij 1 tot 35% van de vissen, die andere vissen opeten, zat plastic in de maag. [64] + [80] + [97] + [98]

Vissen uit de Noordzee

Daarentegen heeft ander onderzoek aangetoond dat vissen, die in de Noordzee voortkomen, amper plastic in hun maag hebben zitten. Bij slechts 3% van de vissen, die uit de Noordzee waren gevangen, zat plastic in de maag. Wel bleek dat vis uit het zuidelijke deel vaker plastic bevatte dan vis uit het noordelijke deel, en er verschillen tussen soorten waren: kabeljauw bevatte relatief veel plastic in de maag; haring, wijting (Merlangius merlangus), horsmakreel (Trachurus trachurus) en schelvis (Melanogrammus aeglefinus) gemiddeld; grauwe poon (Eutrigla gurnardus) en makreel (Comber scombrus) geen. [34]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.